Advokatforbehold

Når du som køber af en ejendom modtager købsaftalen, så er det vigtigt at indsætte et advokatforbehold. Dette er ikke noget, der automatisk er med i købsaftalen. Hvis mægler ikke ønsker at indsætte et advokatforbehold, skal du tale med din advokat inden du skriver under på købsaftalen. Dette er vigtigt at gøre, for man er bundet af købsaftalen, når man har underskrevet dokumentet.
Et advokatforbehold indebærer for det første, at køber får en gratis fortrydelsesret i en nærmere angiven periode. Denne periode angives normalt med en frist på 3-5 dage. For det andet indebærer det, at køber i samråd med sin advokat har mulighed for at ændre handlens vilkår, efter købsaftalen er blevet underskrevet. Dette skal ligeledes foregå inden den angivne frist.
Ved at have et advokatforbehold i købsaftalen, kan køber fortryde handelen uden at skulle betale 1 % i godtgørelse, hvilket ellers er tilfældet, hvis man benytter den lovmæssige fortrydelsesret.

Et advokatforbehold er ofte formueleret således:
”Nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest fem hverdage efter købers underskrift på købsaftalen”.

Som det fremgår af formuleringen, er der ikke noget krav om, på hvilken baggrund advokaten kan ønske at ændre aftalen, eller køber kan træde tilbage fra handlen. Ved advokatforbeholdet har køber derfor mulighed for at træde tilbage fra handlen, ligegyldigt hvad årsagen til det er.
Nogle ejendomsmæglere har på eget initiativ indsat et advokatforbehold i købsaftalen. Ved et sådant tilfælde bør man sikre sig, at advokatforbeholdet har den rette ordlyd. Dette sikres bedst ved at rådføre sig med sin boligadvokat.
Du har mulighed for at bede din advokat om fristforlængelse, hvis du som køber har underskrevet en købsaftale med advokatforbehold, og fristen snart er udløbet.
Yderligere bør man som køber være opmærksom på, at advokatforbeholdets frist løber parallelt med fristen for den lovbestemte fortrydelsesret. Denne fortrydelsesfrist er på 6 hverdage og regnes fra det tidspunkt, sælger sætter sin underskrift på købsaftalen. I så fald betaler man en godtgørelse til sælger på 1 %, og det kan blive rigtig dyrt. Derfor kan et advokatforbehold godt betale sig.