Ejerskifteforsikring

Når man køber et hus, vil der altid være en risiko for, at der senere hen viser sig at være ting galt med huset, som ikke umiddelbart kunne ses på overtagelsestidspunktet. Det kaldes skjulte fejl og mangler. For at falde under denne kategori skal problemerne have været eksisterende allerede, da køberen overtog huset, men ikke være nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

For at forsikre sig mod sådanne problemer kan man som køber tegne en ejerskifteforsikring, som dækker udbedringen af problemerne. Den skal tegnes i forbindelse med huskøbet og normalt vil sælger og køber deles om udgiften til forsikringen. For sælgeren af huset betyder en ejerskifteforsikring nemlig, at han eller hun ikke kan stilles til ansvar for de fejl og mangler, der måtte vise sig efter overtagelsesdatoen. Har sælger ikke en ejerskifteforsikring, er han eller hun ansvarlig for sådanne skjulte klagepunkter i 10 år efter huset er solgt. Ejerskifteforsikringen er således ønskværdig for begge parter.

Betingelser for at tegne en forsikring

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring er det en betingelse, at der foreligger en gyldig tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. De fagfolk, der udarbejder rapporterne ser imidlertid kun efter synlige fejl og mangler. Den byggesagkyndige tager for eksempel ikke tapetet af væggen og ser efter fugt. Derfor kan der forekomme ting, som den byggesagkyndige ganske enkelt ikke ser, men som først kommer frem i lyset senere. Begår den byggesagkyndige en fejl og overser en synlig mangel er det ikke ejerskifteforsikringen som udgangspunkt, der skal dække skaden, men den byggesagkyndiges ansvarsforsikring.

Huseftersynsordningen

Ejerskifteforsikringen og tilstandsrapporten er en del af huseftersynsordningen, som giver sælger mulighed for at slippe for mangelansvaret på 10 år, hvis visse krav er opfyldt. Kravene er, at man som sælger skal få fagkyndige til at udfærdige en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport og dernæst kontakte et forsikringsselskab, der kan give en pris på en ejerskifteforsikring. Derudover skal sælger tilbyde at betale det halve af ejerskifteforsikringen. Har man som sælger gjort det, har man opfyldt sine forpligtelser. Herefter betyder det ikke noget, om køber foretrækker at tegne en anden ejerskifteforsikring end den, der foreslås af sælger. Sælger skal uanset kun betale halvdelen af den forsikring, som han eller hun selv har tilbudt køber.

Standard eller udvidet forsikring?

Alle de ejerskifteforsikringer, man kan købe skal efterleve nogle specifikke minimumskrav. Ud over det kan man købe forsikringer med udvidet dækning. En forsikring med udvidet dækning giver naturligvis en bedre dækning for eksempel, hvis det viser sig, at den skade, der dukker op senere hen ikke er dækket af standartkravene, som gælder for ejerskifteforsikringer. Den udvidede forsikringstype kan ligeledes dække, hvis det viser sig, at en skade er beskrevet forkert i tilstandsrapporten. Det står altid i forsikringsbetingelserne, hvad den specifikke forsikring dækker. Prisen på en ejerskifteforsikring kan variere alt efter forsikringsselskab og prisen er ydermere afhængig af husets alder, størrelse og pris.

Få rådgivning af en advokat

Det er en god ide at søge rådgivning fra en boligadvokat, når du skal vælge en ejerskifteforsikring. Det kan være svært at gennemskue forsikringens betingelser og dermed konsekvenserne af at vælge den. Det kan en advokat hjælpe med og ligeledes vejlede om behovet for en alternativ ejerskifteforsikring.