Elinstallationsrapport

Sammen med tilstandsrapporten er elinstallationsrapporten nødvendig for, at man kan tegne en ejerskifteforsikring ved en ejendomshandel. Rapporten dokumenterer en professionel og uvildig gennemgang af en boligs elektriske installationer. Både deres funktionsdygtighed og lovlighed undersøges. Elinstallationsrapporten skal foretages af en autoriseret elinstallatør og er gyldig i et år.

Hvad er med i elinstallationsrapporten?

Det er de umiddelbart tilgængelige installationer, der undersøges og vurderes i rapporten. Der foretages dog stikprøver, hvor der er løftbare eller aftagelige dele, som gør dette muligt. Men da sådan noget som sænkede lofter ikke fjernes, kan der forekomme funktionsfejl og ulovlige forhold, som ikke opdages og derfor ikke dokumenteres i elinstallationsrapporten. Når elinstallatøren gennemgår boligen, vil det blandt andet være følgende, der tjekkes efter:

 • El-tavler.
 • Fejlstrømsafbrydere kontrolmåles.
 • Materiel bagved stikkontakter, afbrydere og lampeudtag.
 • Lavvoltsinstallationer
 • Elinstallationer
 • Risikoen for stød – beskyttelse mod indirekte og direkte kontakt med dele, der er spændingsførende – kontrolleres.
 • Hvad udelades af rapporten?

  Når elinstallatøren gennemgår boligen omfatter det ikke:

 • Ælde, slid og bagateller, der ikke påvirker elinstallationens funktionsdygtighed og som er forventelige i forhold til installationens alder.
 • Utilgængelige dele
 • Udendørs elinstallationer, der står frit – for eksempel fritstående belysning i haven.
 • Hårde hvidevarer og lignende.
 • Om elinstallationer er tidssvarende.

  Hvem bestiller rapporten?

  Det er sælgeren af ejendommen, der skal kontakte en elinstallatør, som er autoriseret og har en godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Kontakten mellem elinstallatør og sælger må ikke formidles af sælgers ejendomsmæglere. Disse må imidlertid godt formidle en kontakt til et forsikringsselskab, som derefter kan stå for at finde en autoriseret elinstallatør.

  Elinstallationsrapportens karaktersystem

  Der er seks karakterer, som elinstallationsrapporten opererer med. Karaktererne forholder sig kun til funktionsdygtighed og lovlighed. De seks karakterer er følgende:
  UN: Betyder nærmere undersøgelse påkrævet.

 • K3: Er et ulovligt forhold, som er eller om kort tid kan blive til fare for personer og indebære en risiko for brand. Samt u-funktionsdygtige eller mangelfulde installationer.
 • K2: Er et ulovligt forhold, der på sigt kan blive til fare for personer og indebære en risiko for brand. Samt i mindre grad u-funktionsdygtige eller mangelfulde installationer.
 • K1: Er et ulovligt forhold, der hverken er til fare eller påvirker funktionsdygtigheden.
 • K0: Er en kosmetisk eller praktisk mangel uden betydning for funktionsdygtigheden.
 • IB: Betyder ingen bemærkninger.
 • Karaktersystemet ligner umiddelbart det, der benyttes i en tilstandsrapport, men det dækker ikke over de samme forhold. Det er ligeledes værd at være opmærksom på, at en ejerskifteforsikring ikke dækker, hvis for eksempel en K3’er fejlagtigt er beskrevet som en K1’er eller K2’er i elinstallationsrapporten. Er man som sælger eller køber utilfreds med rapporten, kan man klage. Det skal ske til Ankenævnet for tekniske installationer. Det forsikringsselskab, som har bidraget med ejerskifteforsikringen, kan ligeledes klage hertil.

  Er rapporten lovpligtig?

  Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Både elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten er en del af huseftersynsordningen. De to rapporter giver et uvildigt og professionelt indblik i en ejendoms tilstand og synlige skader. Begge rapporter er frivillige, men de er en betingelse for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.