Energimærke

Ifølge loven skal man oplyses om en boligs energimærke, før man køber den. Det er sælgeren, der skal sørge for at ejendommen er energimærket. Energimærkningen indeholder to dele. Den ene del omhandler boligens energiudgifter. Den anden del omhandler de besparelsesforslag, der kan øge boligens værdi. Energimærkninger er gyldige 10 år, hvis ikke boligen gennemgår væsentlige ændringer, der indvirker på boligens energiforbrug.

Hvad er en energimærkning?

Helt konkret er en energimærkning et dokument, som synliggør energiforbruget og energieffektiviteten i en bolig. Dokumentet giver køberen indblik i, hvad udgifterne til vand, el og varme er i det pågældende hus. Har et hus et godt energimærke betyder det, at huset som udgangspunkt er billigt at varme op og, at varmen bliver inden døre. Med stadig stigende energipriser betyder det meget, om et stort gammelt hus skal opvarmes via et ældre oliefyr, eller om huset har fjernvarme indlagt. Har en bolig en god energimærkning, kan man få en bedre pris for det. Energimærkningen gør det ligeledes lettere for huskøbere at sammenligne de boliger, der er til salg. Mærkningen har en skala, der går fra A2020 til G2020, hvor A’et står for det mest energieffektive og G’et er det mindst energieffektive. Således minder energimærkningen af boliger meget om energimærkningen af hårde hvidevarer.

Energiplan

Med i energimærkningsrapporten er der ligeledes en energiplan, som kommer med forslag til, hvilke foranstaltninger man som ny ejer med fordel kan gribe til for at mindske udgifterne til energi. For eksempel kan energiplanen beskrive, hvad der kan spares i energi, hvis taget efterisoleres, gasfyret af ældre dato udskiftes og hvis de ældre termoruder erstattes med nye lavenergiruder. Der er to typer af forslag:

  • Forslag som med fordel kan udføres med det samme.
  • Forslag der vil være fordelagtige at udføre, når der skal foretages en renovering eller en reparation.
  • Ud over de økonomiske besparelser viser energimærkningsrapporten også reduktionen af CO2 ved forbedringerne.
  • Hvornår er energimærkning påkrævet?

Som tidligere nævnt har man som køber krav på, at en ejendom er energimærket. Det har siden 2010 ikke været muligt at sætte en bolig til salg, hvis ikke der fulgte et energimærke med. Det er kun, hvis en bolig er under 60 m2, at energimærkningen ikke er påkrævet.

Hvem står for energimærkningen?

Energimærket er blevet en obligatorisk del af en ejedomshandel og det er sælger der skal stå for at få boligen energimærket. Ved ejerlejligheder er det ikke den enkelte ejer, men derimod ejerforeningen, som skal sørge for, at der bliver foretaget en energimærkning og ofte, vil ejerforeningen i tillæg skulle betale for den.

Hvem udfører en energimærkning?

Det skal være en såkaldt beskikket energikonsulent, der skal udarbejde energimærket. Konsulenten gennemgår personligt ejendommen, hvorefter han eller hun skriver energimærkningsrapporten. Retningslinjerne for rapporten er fastlagt af Energistyrelsen, både hvad angår opbygningen og de oplysninger, der skal fremkomme. Det sikrer sammenlignelige rapporter uafhængigt af hvilken konsulent, der har stået for energimærkningen. Et energimærke er først gyldigt, når konsulenten har indberettet oplysningerne og energimærkningsrapporten har fået et energimærkningsnummer. Hvis der synes at forekomme fejl i de indberettede oplysninger, eller hvis der mangler oplysninger kan Energistyrelsen afvise indberetningen, hvilket er en garanti for energimærkets kvalitet. Viser der sig alligevel at være fejl i en energimærkning, kan man klage over dette til Energistyrelsen.

Energimærkningens gyldighed

Energimærket gælder i 10 år fra den dag, det er blevet udstedt. På energimærkningsrapporter af ældre dato kan der stå, at de er gyldige i 5 eller 7 år. Men i 2017 blev dette ændret med tilbagevirkende kraft. Så selvom der står 5 eller 7 år i en rapport, er den stadig gyldig, hvis der ikke er gået mere end 10 år, fra den blev udstedt.