Forældrekøb

I de store byer er det ofte svært for studerende at få adgang til en passende bolig i nærheden af studiestedet på det almindelige marked. Derfor kan det være en mulighed for forældrene til barnet at købe en lejlighed eller bolig, som kan lejes ud til barnet, hvilket kan være fordelagtigt for både barnet og forældrene. Denne mulighed er i det daglige kendt som forældrekøb.

Fordele og Ulemper ved forældrekøb

Der er dog nogle faldgruber, som man skal være opmærksom på.
For det første skal du sikre dig at det er tilladt at udleje boligen. Der kan være bestemmelser i vedtægterne for ejerforening – eller evt. andelsforeningen – der forhindrer udlejning.
Når forældre køber en bolig med henblik på udlejning, anser Skat dette som en erhvervsmæssig virksomhed. Dette betyder for det første, at der skal udarbejdes et regnskab over udlejningsvirksomheden.
Fordelen ved, at der er tale om erhvervsvirksomhed, er at forældrene som udgangspunkt kan fradrage de løbende udgifter, der relaterer sig til udlejning af lejligheden som f.eks. vedligeholdelse eller bistand fra en advokat eller revisor i forbindelse med udarbejdelse af regnskab. Afhængig af forældrenes økonomi kan det være fordelagtigt at anvende enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Fastsættelse af leje

Huslejen skal ligge på et sædvanligt niveau og må ikke sættes for lavt. Hvis huslejen er sat kunstigt lavt, risikerer forældrene at skulle betale skat af differencen mellem den billige leje og markedslejen – altså en indkomst man aldrig har fået. Samtidig bliver barnets boligstøtte også lavere.

Lejekontrakt og boligsikring

Selvom det er dit barn, du lejer en bolig ud til, skal der stadig laves en kontrakt på lejemålet. Kontakten kan være til fordel for begge parter:
For at barnet kan søge boligsikring, skal der foreligge en lejekontrakt. For at få boligsikring er der bl.a. krav om, at boligen skal være en helårsbolig, og der skal være eget køkken. Boligsikringen kan højest udgøre 15 % af huslejen.
Kontrakten skal også bruges i tilfælde af, at Skat skal have dokumentation for den fastsatte leje.
Endelig kan kontrakten bruges, hvis dit barn flytter ind i lejligheden med en kæreste, og der opstår en tvist om, hvem der har ret til at bo i lejligheden.

I kontrakten skal det bl.a. fremgå hvilket beløb, huslejen er fastsat til, hvad der skal betales i el, vand og varme, og hvem der står for vedligeholdelse. Hvis du får en advokat til at udarbejde kontrakten, sikrer du dig, at det hele er i orden, og undgår de problemer, der kam opstå, hvis man ikke har en god kontrakt.

Efterfølgende salg

Hvis barnet er interesseret i at købe boligen f.eks. efter endt uddannelse, er det muligt at sælge boligen 15 % over eller under den offentlige ejendomsvurdering, uden at prisen korrigeres. Vær dog opmærksom på at skattereglerne vedrørende avance fra et forældrekøb er anderledes end en bolig, som ejer selv har beboet. Uanset om boligen sælges til barnet eller til en tredjemand, er udgangspunktet at avancen fra salget er skattepligtigt for forældrene.
Når barnet på et tidspunkt ønsker at sælge boligen igen, vil en eventuel avance fra dette salg som udgangspunkt være skattefrit for barnet, da denne har brugt lejligheden som bolig.