Fortrydelsesret boligkøb

Hvis købsaftalen endnu ikke er underskrevet af sælger, og køber ikke ønsker at købe ejendommen, kan køber blot meddelelse sælger dette, da der ikke forligger en endelig aftale.
Hvis der er underskrevet en kontrakt af begge parter, er der dog stadig mulighed for at fortryde købet.

Sådan fortryder du dit køb

Hvis der er tale om en ejendom, som køber vil benytte som bolig, og købsaftalen er underskrevet, har køberen mulighed for at fortryde sit køb – dette gælder også efter, at fristen for et evt. advokatforbehold er udløbet. Køberen skal give sælgeren meddelelse herom, senest seks hverdage efter, at køber har fået at vide at sælger har underskrevet kontrakten. Beskeden om, at køber har fortrudt købet, skal være kommet frem til sælgeren, inden fristen på seks hverdage er udløbet. Sælger behøver ikke at have læst meddelelsen, da det afgørende er, at den er kommet frem til sælgeren – f.eks. sælgers i postkasse eller til sælgers e-mail.
Det er dog vigtigt at huske, at det koster 1% af købesummen i godtgørelse, som skal betales til sælger inden fristen er udløbet. Hvis ikke godtgørelsen er betalt inden fristens udløb, er køber bundet af aftalen.

Advokatforbehold

Derfor kan det være en god idé, og en stor fordel, at få et advokatforbehold med i købsaftalen. Et advokatforbehold er et forbehold i aftalen om, at den endelige godkendelse af kontrakten er betinget af, at købers advokat godkender handlen. Der er normalvis en kortere frist på advokatens mulighed for at komme med indsigelser over for aftalen. Hvis advokaten ikke vender tilbage inden fristens udløb, bliver køber bundet af aftalen. Fordelen ved et advokatforbehold er, at det giver køber en mulighed komme ud af aftalen eller ændre den, efter omtalte er underskrevet – uden at betale en godtgørelse til sælger.