Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er den opgørelse, der foretages over det økonomiske mellemværende, der er mellem en sælger og en køber i forbindelse med en ejendomshandel. Når en køber overtager en bolig, skal alle omkostninger til for eksempel ejendomsskatter, fællesudgifter, vand og el opgøres og aflæses. Normalt sker aflæsningen af forbrugsmålerne på overtagelsesdatoen for at sikre, at både sælger og køber kun vil blive opkrævet betaling for det forbrug, de har haft hver især.
Refusionsopgørelsen er således den sidste opgørelse, hvor man udregner, hvad sælgeren har betalt på forskud af for eksempel el og vand. Denne udgift tilfalder nu i stedet køber. Når refusionsopgørelsen er på plads betragtes køber officielt som ejer af boligen.

Hvad skal regnes med i opgørelsen?

Som før skrevet er en refusionsopgørelse et regnskab imellem sælger og køber. Men hvad skal regnskabet indeholde? Det kan være svært for de fleste at vurdere det præcise indhold af opgørelsen, og derfor kommer der herunder en vejledende liste, hvor det mest almindelige er nævnt. Der kan dog forekomme andre ting, som der skal tages højde for, og det er derfor en god ide at kontakte en advokat, der kan sikre, at man får det hele med i opgørelsen. Men som vejledende udgangspunkt skal det nedenstående medregnes i en refusionsopgørelse:

 • Vand- og afledningsafgift for vand – vandmålere skal aflæses og tallet indberettes til vandværket.
 • El – elmåler skal aflæses og tallet indberettes til elselskabet.
 • Varme – fjernvarmen skal aflæses og tallet indberettes til fjernvarmeselskabet.
 • Oliebeholdning – hvis boligen opvarmes med oliefyr og olien ikke er regnet med i købet, skal den tilbageværende mængde af olie gøres op på overtagelsesdatoen.
 • Ejendomskatter
 • Fællesudgifter til ejerforening, hvis det drejer sig om en ejerlejlighed.
 • Grundejerforeningskontingent, hvis det drejer sig om et hus.
 • Hvem står for at få opgørelsen sat i værk?

  Der er ingen regler for, om det er sælger eller køber, der skal stå for at få refusionsopgørelsen udfærdiget. Men det er oftest køber, der påtager sig opgaven med at få opgørelsen sat i værk. Det vil sige, at køber skal sørge for at udforme refusionsopgørelsen, så den får alle relevante omkostninger og de rigtige tal med. Som før nævnt er det imidlertid ikke altid så enkelt, så det kan anbefales at få en fagkyndig – for eksempel købers advokat – til at stå for udformningen. Det skal normalt ske højst 30 dage efter, at køber har overtaget boligen.
  Viser refusionsopgørelsen, at køber skal have penge tilbage, bliver beløbet fratrukket købssummen. Er det sælger, som har penge tilgode, skal køber indsætte beløbet på sælgers konto.