Sælgeransvarsforsikring

Man kan tegne en sælgeransvarsforsikring i forbindelse med en ejendomshandel. Man tegner forsikringen for at have en sikkerhed mod de mangelskrav, som køberen af ejendommen eventuelt kunne rette mod sælgeren, når overtagelsen var faldet på plads.

Som sælger af en bolig kan man i udgangspunktet blive holdt ansvarlig for såkaldte skjulte fejl og mangler i en periode på ti år efter, at salget har fundet sted. Via huseftersynsordningen er det muligt at begrænse ansvaret. Det gør man ved som sælger at sørge for, at en tilstandsrapport udarbejdes for boligen og, at der indhentes et tilbud på en ejerskifteforsikring, som man som sælger tilbyder at betale halvdelen af. Sørger man som sælger for, at det ovenstående er på plads, kan man slippe for ansvaret for boligens skjulte fejl og mangler.

En ejerskifteforsikring giver dog kun en sikring mod de mangler og eventuelle fejl, som blev undersøgt i relation til tilstandsrapporten. Altså de forhold som nævnes i rapporten. Den forsikrer ikke mod udendørs forhold som for eksempel om kloakledninger og -stik er lovlige. I ejerskifteforsikringen undersøges det heller ikke hvorvidt grunden på nogen måde kan betagnes som forurenet eller om ejendommens areal er korrekt anført. Da de ovennævnte forhold ikke behandles i tilstandsrapporten, er de ikke dækket af en ejerskifteforsikring. Det betyder at det er sælgers ansvar, hvis det viser sig, at noget ikke er i orden eller direkte ulovligt.

Det er derfor det er en god ide at tegne en sælgeransvarsforsikring. Gør man det undgår man som sælger at stå med det store ansvar, hvis uheldet er ude. Sædvanligvis vil en sådan forsikring dække den periode på ti år, hvor sælger bærer ansvaret for de eventuelle mangler og fejl, der kan vises sig efter salget.