Samejekontrakt/samejeoverenskomst

Når du sammen med din ugifte samlever køber bolig, er det en god ide at oprette en samejekontrakt. Dette skyldes, at man ved køb af ejerbolig indtræder i et vidtrækkende økonomisk fællesskab. En samejeoverenskomst er en aftale mellem to boligejere om boligen. Ved at oprette en samejekontrakt, regulerer I samejeforholdet samt beslutter, hvad der skal ske, hvis en af jer skulle ønske at samejet skal ophøre. I en samejekontrakt kan I for eksempel aftale, hvem der har hvilke praktiske opgaver i forbindelse med boligen, hvordan udgifter til drift og vedligeholdelse i boligen skal fordeles, og jeres mulighed for at købe den anden ud. Yderligere kan man aftale hvilke rettigheder, man hver især har i tilfælde af den andens død.

Hvis man ikke har oprettet en samejekontrakt, og man for eksempel ved samlivsophævelse er uenige om, hvem der skal betale hvad, og hvem der skal have boligen, så vil man blive henvist til at anlægge en retssag, hvorved man vil opleve gener både personligt og økonomisk.
Har man ikke oprettet en samejekontrakt, og den ene part ønsker at opløse samejet, og I ikke i enighed kan finde en løsning, så finder opløsning sted ved bortsalg af ejendommen på offentlig auktion. Dette er ofte en dyr løsning, så det er oftest bedst at finde en løsning indbyrdes mellem parterne.
Som ugifte samlevende, arver I ikke hinanden i tilfælde af den andens død, medmindre I har oprettet et testamente herom.

Hvis man ikke har et samlevertestamente og den ene dør, så vil dennes andel af huset falde i arv til hans/hendes arvinger, hvilket kan betyde, at du kan blive tvunget til at sælge jeres fælles hus. Det er derfor en god ide at oprette et samlevertestamente, hvori I kan aftale, at I arver hinanden. Den længstlevende vil således have mulighed for at beholde huset, uden at førstafdødes arvinger bliver medejere.