Servitutter

En servitut er en tinglyst byrde eller bestemmelse, som kan forekomme på en ejendom. Før man skriver under ved et huskøb, skal man derfor undersøge, om der er servitutter på ejendommen. En servitut kan have forskellige formål. Der findes for eksempel rådighedsservitutter, som vedrører rådigheden over ejendommen tilfalder. Et andet eksempel er en tilstandsservitut, der har at gøre med den tilstand ejendommen skal være i. Ofte indeholder en servitut bestemmelser i forhold til, hvor det er tilladt at bygge på grunden. Det er derfor meget væsentligt at undersøge, om der er tinglyste servitutter på den ejendom man ønsker at investere i.

Mange forskellige typer af servitutter

Der findes mange forskellige typer af servitutter. Det kan være alt fra en forholdsvis simpel bestemmelse om, hvor høj hækken har lov at være til en mere specifik bestemmelse om, hvilke husdyr der må holdes på grunden. Ligeledes kan en servitut indeholde en bestemmelse om, at man som ejer skal være med i grundejerforeningen i området eller at en nabo har brugsret til noget af ejendommens jord. Servitutter kan også kaldes for en deklaration i betydningen erklæring. Det er i bund og grund en aftale, der skaber begrænsninger for ejeren og giver rettigheder til andre for eksempel naboer. Her kommer flere eksempler på hvilke bestemmelser servitutter kan omhandle:

 • Bestemmelse vedrørende fælles forsyningsledninger og/eller afløbsledninger.
 • Bestemmelse vedrørende brugsret til og vedligeholdelse af fælles indkørsel.
 • Bestemmelse vedrørende forkøbsret til en ejendom.
 • Bestemmelse vedrørende den offentlige brugsret til en gangsti, der løber gennem din grund.
 • Bestemmelse vedrørende højden på huset og andre bygninger på grunden.
 • Bestemmelse vedrørende hvor højt hegn og hæk må være.
 • Bestemmelse vedrørende farver og udformning af en bygning.
 • Bestemmelse vedrørende den specifikke brug af en af grundens bygninger.
 • Kan alle ejendomme pålægges servitutter?

  En servitut kan pålægges alle typer af ejendomme. Med andre ord: etageejendomme, rækkehuse, enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihavehuse, jordstykker mm. En servitut skal tinglyses for at være gældende. Den vil i princippet også være gældende uden tinglysningen, da den er en aftale af kontraktlig karakter imellem mindst to parter. Er den ikke tinglyst kan det dog være svært at få servitutten håndhævet.

  Hvad vil det sige at tinglyse?

  Når man tinglyser noget bliver det registreret offentligt, at man har en rettighed. Når man investerer i en ejendom skal man altid tinglyse skødet. Dvs. at ejendomsretten over huset og grunden registreres offentligt, så alle kan se, hvem den retmæssige ejer er. På samme måde skal en servitut tinglyses så man sikre sig, at den opfattes som gældende.

  Tinglysning af servitut

  Der er tre skridt man skal følge når man gerne vil have en servitut tinglyst.

 • 1. Har du for eksempel sammen med din nabo besluttet at I gerne vil have tinglyst en eller flere servitutter i forhold til jeres ejendomme, eller er du med i en grundejerforening eller ejerforening, hvor I har nogle vedtægter I gerne vil have tinglyst, kan det foregå digitalt.
 • 2. Det gør man på tinglysning.dk, hvor du bliver guidet igennem hele processen.
 • 3. Hvis servitutterne berører noget, som kunne fremgå af en lokalplan skal man huske at kommunen skal give sit samtykke. Det siger planloven. Kommunen har mandat til både at godkende og forkaste servitutten inden tinglysningen.
  Kan servitutter ophæves?
 • Servitutter kan i visse tilfælde ophæves. Det kan være hvis de er urimelige i deres krav, strider mod gældende lov eller forskelsbehandler folk. En servitut kan ligeledes ophæves, hvis den i en lang periode ikke er blevet håndhævet. Drejer det sig om servitutter af offentligretlige karakter kan det være svært at opspore den påtaleberettigede, som er den der har ret til at ophæve servitutten. Det er en god ide at få rådgivning af en boligadvokat, hvis man gerne vil have servitutter ophævet, da det kan være en kringlet proces.