Skat ved salg af privat bolig

Hvis du ønsker at sælge din bolig, kan du gøre det skattefrit, hvis der er tale om et almindeligt en- eller tofamilieshus, en ejerlejlighed eller et hus på lejet grund. For at kunne sælge din bolig skattefrit, så er det et krav, at du eller en i din husstand skal have boet i boligen med henblik på varigt ophold. I skal altså have boet i ejendommen i den periode, du har ejet boligen. Med andre ord skal ejendommen derved have ”tjent til familiens bolig”. Men det er derimod ikke et krav, at I bor der, når du sælger ejendommen. Ved din hustand, så menes der primært ejerens ægtefælle, registreret partner og børn under 18 år.

Påvisning af, at du eller en i din husstand har boet i ejendommen i ejertiden, kan ske ved, at du har din folkeregisteradresse og postadresse på ejendommen, samt at du har afholdt sædvanlige udgifter til boligens forbrug af el, vand og varme. Udover dette skal du ikke have haft rådighed over en anden bolig samtidig. Derudover skal boligen være godkendt til beboelse.

Yderligere er det et krav, at grundarealet skal være mindre end 1.400 m2. Hvis grundarealet på din bolig er på 1.400 m2 eller mere, så vil du alligevel kunne anvende reglen, såfremt der ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller hvis udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Der kræves en erklæring fra kommunen, såfremt din grund ikke kan udstykkes. Hvis din grund derimod godt kan udstykkes, så skal du henvende dig til skat, hvor du kan ønske en erklæring om, at det vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealer eller den bestående bebyggelse.