Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten var tidligere kendt som et huseftersyn. Det er en rapport, som uvildigt beskriver den tilstand en bygning reelt er i. Modsat energimærket er det frivilligt, om man som sælger vil have udarbejdet en tilstandsrapport. Man kan dog ikke tegne en ejerskifteforsikring uden og, derfor anbefales det at få rapporten udfærdiget. I tilstandsrapporten beskrives de faktorer, som er væsentlige for bygningens stand. Det er en byggesagkyndig, der udarbejder tilstandsrapporten efter en grundig gennemgang af hele bygningen. Den byggesagkyndige vurderer ejendommen ud fra ejendomme med tilsvarende alder og af sammen type.

Tilstandsrapportens formål

Selvom tilstandsrapporten er frivillig, får langt de fleste sælgere lavet en. Grunden er, at køberne ofte ikke er interesserede i at købe en ejendom, hvor tilstandsrapporten mangler. Tilstandsrapporten er, fordi den foretages af en uvildig byggesagkyndig, køberens garanti for, at der ikke er graverende ting galt med huset, som først viser sig, når de har købt det. Formålet med en tilstandsrapport er lige netop at få ejendommens faktiske tilstand dokumenteret og på den måde få de forhold frem i lyset, som kan have betydning for, om en køber vil investere i ejendommen.

Til hvilke type bolig anvendes rapporten?

I princippet kan der udarbejdes en tilstandsrapport for alle ejerboliger – ejerlejlighed, hus og sommerhus. I realiteten er det imidlertid sjældent, at man udarbejder en tilstandsrapport for en ejerlejlighed. Grunden til det er, at der både skal laves en rapport for selve lejligheden og for hele den bygning, som lejligheden ligger i. Da det ofte kan dreje sig om store bygninger, bliver det en meget bekostelig tilstandsrapport, hvilket sjældent kan svare sig. Af den grund er det oftest kun på huse og sommerhuse, der udfærdiges en rapport.

Karakterskala

I tilstandsrapporten anvendes en karakterskala, som danner grundlaget for rapportens vurderinger. Karakterskalaen består af seks karakterangivelser som er: ​

  • IB = Ingen bemærkninger.
  • K0 = Kosmetiske skader.
  • K1= Mindre alvorlige skader uden indflydelse på bygningens funktion.
  • K2 = Alvorlige skader med indflydelse på en bygningsdels funktion indenfor overskuelig tid. Skaden får dog ikke betydning for andre bygningsdele.
  • K3 = Kritiske skader tilsvarende K2, men med den forskel at skaden får betydning for andre bygningsdele.
    UN = Der er behov for uddybende undersøgelse.

Det er en vurdering baseret på byggeteknisk viden og i rapporten nævnes der ikke noget om, hvad udgifterne til udbedringen af eventuelle fejl og mangler beløber sig til. En tilstandsrapport bygger på den byggesagkyndiges visuelle gennemgang af bygningen. Der foretages således ingen indgreb på boligen under undersøgelsen.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Man kan som tidligere nævnt ikke tegne en ejerskifteforsikring, hvis ikke man har fået udfærdiget en tilstandsrapport. Tillige vil købere rigtig gerne have at vide, hvordan ejendommens reelle tilstand er. En stor fordel ved at få lavet en tilstandsrapport og i tillæg tilbyde køber at deles om en ejerskifteforsikring er, at man dermed som sælger ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle skjulte fejl og mangler i de ti år, som ellers foreskrives af loven. Man skal være opmærksom på, at det at få udarbejdet en tilstandsrapport ikke hjælper i forhold til ejerskifteforsikringen, hvis der er tale om grov uagtsomhed eller deciderede ulovligheder. I sådanne tilfælde dækker ejerskifteforsikringen naturligvis ikke.

Sælger skal bestille rapporten

Det er sælgeren af ejendommen, der skal stå for at bestille en tilstandsrapport. Hvis du benytter en ejendomsmægler vil han eller hun kunne henvise dig til en byggesagkyndig, der kan foretage udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Rapporten er gyldig i seks måneder efter, at den er udarbejdet. Har sælger ikke fået solgt ejendommen på de seks måneder, er det nødvendigt at få rapporten fornyet. En fornyelse kan bestilles og udfærdiges til en forholdsvis lav pris. Får man anbefalet en byggesagkyndig gennem den ejendomsmægler, man bruger til salget, skal man være opmærksom på, at denne ikke må forestå kontakten til den byggesagkyndige. Det skal sælger selv stå for.