Tinglysning af skøde – Hvordan foregår det?

Siden efteråret 2009 er alle skøder digitale dokumenter. Derfor sker udarbejdelsen, underskriften og tinglysning i dag elektronisk. Tinglysningen sker på tinglysning.dk. Du kan give fuldmagt til din boligadvokat, der kan signere tinglysningsdokumenterne digitalt på dine vegne.

Sådan foregår det

Det er køber, der har ansvaret for at udarbejde skødet efter køb af bolig. Det er derfor normalt købers boligadvokat, der udarbejder skødet.
Herefter sender købers advokat skødet til godkendelse hos sælger eller sælgers advokat.
Når sælger har godkendt skødet, underskrives det digitalt af både køber og sælger. Dette sker via NemID. Både køber og sælger kan give fuldmagt til en advokat, som kan underskrive på sin klients vegne.
Når skødet er blevet tinglyst, giver køberens advokat besked herom til både sælger og købers bank, således at købers nye lån kan blive tinglyst, og sælgers gamle lån kan blive aflyst.
Når sælgers lån er aflyst fra tingbogen, giver sælgers bank besked om dette til købers advokat, og købesummen bliver frigivet til sælgers.

Dette betyder en tinglysning

Når et skøde tinglyses, får sælger bevis og kvittering for, at ejerskabet er overgået fra sælger til køber. Alle rettigheder og forpligtelser (f.eks. servitutter) overdrages fra sælger til køber. Der ligger dog ikke i tinglysningen nogen kontrol af vilkårene for handlen. Derfor anbefales det, at man som køber hyrer en advokat, der sørger for, at alle vilkårene i kontrakten er opfyldt, inden skødet tinglyses. Tinglysningen er offentligt, og enhver kan derfor se hvem, der er den retmæssige ejer af ejendommen, når tinglysningen er sket.